Hjelpemidler som kan gjøre hverdagen med diabetes litt enklere

Her nevnes noen aktuelle hjelpemidler.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Timere for insulinpenner - Tok jeg insulin eller ikke?
Timesulin og Dukata Trio er erstattere for beskyttelseshetten på din vanlige insulinpenn, mens InsulCheck festes bak på pennen og registrerer når du helt har injisert en dose. Alle tre viser hvor lenge det er siden du sist tok insulin. Et godt hjelpemiddel for å unngå f.eks. å ta dobbel dose. 

- Timesulin kan kjøpes på nett via Timesulin.
- InsulCheck kan kjøpes på nett via Insulcheck
- Dukata Trio kan kjøpes på nett f.eks. på med24.no

CGM:
CGM (continuous glucose monitoring) er kontinuerlige vevsglukosemålere som både personer med insulinpumpe og insulinpenner kan ha nytte av. CGM bør ev. utprøves i noen uker, i regi av sykehuspoliklinikk, før det søkes om utlån av utstyr. Det er helseforetaket som dekker kostnadene til dette. Ta dette opp med diabetessykepleier/-lege. Disse er nå aktuelle i Norge (1.5.2019):

Deltibud 5 – Frittstående CGM(Leverandør/produkt i rangert rekkefølge):
1. Abbott Norge AS / Freestyle Libre 2
2. NordicInfu Care AB / Dexcom G6
3. Medtronic Norge AS / Guardian Connect
4. Rubin Medical AS / Eversense XL

Injeksjonskateter:
Ved stikkangst og infiltrater så kan det forsøkes med hjelpemidlene i-port advance eller insuflon. Dette kan fås på blå resept (forbruksmateriell). Be legen spesifisere dette.

Klikk her for å finne oversikt over medisinsk forbruksmateriell ved diabetes

Kjølemapper:
Diabetesforbundet selger kjølemapper i ulike størrelser som hjelper med å holde insulinet kjølig i sterk varme. Reduserte priser for medlemmer.

Thermoposer:
Diabetesforbundet selger thermoposer som beskytter insulin og diabetesutstyr i vinterkulda. Reduserte priser for medlemmer.

Vesker til utstyr:
Det er ikke laget tilpassede vesker til å ha med insulinpenner, måleutstyr, spisser og div. som en med diabetes trenger i det daglige. Man kan for eksempel benytte små vesker (klippe av håndtak) eller pennal i ulike design. Det finnes å få kjøpt spesialvesker på utenlandske nettsider, som f.eks. på Diabetes.org.uk