Hypoglycemia unawareness er når du mister evnen til å merke insulinføling

Forvarslene ved hypoglykemi (føling) kan hos noen bli borte. Dette gjelder særlig personer med diabetes type 1 som over tid har ligget lavt i blodsukkeret eller ved autonom nevropati. Du kan da gå rett inn i bevisstløshet eller vise andre tegn til alvorlig hypoglykemi uten å ha merket eller hatt symptomer på forhånd.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Hyppige lave blodsukkerverdier under 3 mmol/l, særlig om natten, kan medføre at følingssymptomene blir borte. Manglende evne til å merke følinger kan bedres ved å øke gjennomsnittlig blodglukose.

Man bør da unngå glukoseverdier under 4,5 mmol/l i en periode på 4-6 uker. Mange vil da få igjen evnen til å merke lavt blodsukker. Hos noen vil den manglende evnen til å registrere hypoglykemiene medføre at man må akseptere et høyere blodglukosenivå over lang tid.

Når personer med diabetes først har hatt en svært lav blodglukoseverdi, blir evnen til å merke eventuelle nye hypoglykemier enda dårligere. Følingene kommer derfor ofte periodevis, ”følingene står i kø”. Du bør derfor være ekstra på vakt for nye hypoglykemier etter at blodsukkernivået har vært lavt.