Influensa kan føre til utfordringer ved diabetes

Alle med diabetes anbefales å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Utbredelse varierer, men vanligvis blir 5-10 % av befolkningen syke. Symptomene er feber, hoste, utmattelse, frysninger, muskelsmerter og hodepine. 

Personer med diabetes har økt risiko for å bli innlagt på sykehus med influensa, lungebetennelse, hjertesvikt og ketoacidose (syreforgiftning). Risikoen for alvorlig utfall er høyere.

Se Influensa - faktaark på fhi.no (oppdatert 4.10.2018)