Når insulinet skal settes:

Karbohydratvurdering som hjelpemiddel ved insulinsetting

Det kan være vanskelig å vite hvor mye hurtigvirkende insulin som bør settes til måltider eller ved forhøyet blodsukker. Gjennom prøving og feiling har mange funnet sin «oppskrift», men mange opplever også at dette er vanskelig. Derfor kan karbohydratvurdering være et godt hjelpemiddel.

Av Gry Lillejordet - diabetessykepleier og veileder på Diabeteslinjen

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Måten å gjøre dette på er først å regne ut hva «dine» faktorer er.

Karbohydratfaktor

Mange sliter med å finne ut hvor mye insulin som bør settes til et måltid. Da kan du regne ut karbohydratfaktoren:

  • Ta den totale mengden insulin (både langsomt- og hurtigvirkende) du bruker i løpet av dagen, f.eks. 50 E. Så tar du 500 og deler på dette tallet: 500:50 = 10. Dette tallet betyr 10 gram.
  • En karbohydratfaktor på 10 g/E betyr da at du trenger 1 E måltidsinsulin til 10 gram karbohydrater. Skal du for eksempel spise et måltid med 50 gram karbohydrater, vil din faktor innebære at du trenger 5 E hurtigvirkende til dette måltidet.

Dette tallet er en start, og du vil oppleve at det ikke alltid nødvendigvis stemmer. Det vil gjerne være forskjeller i løpet at dagen, og også andre faktorer som spiller inn. Dette er erfaringer du gjør deg underveis.

Så vil du kanskje tenke: Hvordan skal jeg finne ut hvor mye karbohydrater det er i maten jeg spiser? Mange diabetespoliklinikker tilbyr karbohydratvurderingskurs. Der lærer du å telle karbohydrater ved å bruke en liten brosjyre som er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Torild Lilleaas Grønnerud og prof. dr. med. Knut Dahl-Jørgensen ved Norsk diabetikersenter. Brosjyren inneholder bilder og tabeller av mat som inneholder karbohydrater. Brosjyren hjelper deg å beregne karbohydratmengden i måltidet, slik at du lettere kan dosere insulin riktig. Brosjyren kan bestilles hos Norsk Diabetikersenter.  Den finnes også som app både til Iphone og Android, med navnet «Karbo & Insulin+».

Har de ikke et slikt kurs der du går til diabeteskontroller, kan du snakke med behandleren din om han/hun kan hjelpe deg å lære mer. Går du til kontroll hos fastlege, kan du høre med han/henne om muligheten for å få komme på kurs på sykehuset.

 

Insulinfølsomhetsfaktor

Når du trenger å korrigere blodsukkeret ditt, kan det være nyttig å vite hvor mye hurtigvirkende insulin du trenger for å få blodsukkeret ned til ønsket nivå. Da kan du regne ut insulinfølsomhetsfaktoren:

  • Ta total mengde insulin (både langsomt- og hurtigvirkende) du bruker i løpet av dagen, f.eks. 50 E. Så tar du 100 og deler på dette tallet: 100:50 = 2. Dette tallet betyr 2 mmol/l.
  • 1 enhet insulin vil da senke blodsukkeret ditt med 2 mmol/l. Det betyr at hvis du har et blodsukker på 10 og ønsker det ned til 6, trenger du 2 E insulin (10 – 6 = 4 mmol/l, 4 mmol/l: 2 mmol/l = 2 E.

Insulinfølsomhetsfaktoren vil variere gjennom døgnet, så dette tallet er også en start og må justeres etter hvert. 

 

Legge sammen faktorene

Skal du spise og samtidig har forhøyet blodsukker, kan du legge sammen karbohydratfaktoren og insulinfølsomhetsfaktoren din og sette alt insulinet før du spiser.

Da vil du forhåpentligvis nå det målet du satte deg i forhold til hvordan du ønsker at blodsukkeret ditt skal være i etterkant av måltidet. Et eksempel: Hvis blodsukkeret ditt er 10 mmol/l før måltid, du skal spise et måltid som inneholder 40 gram karbohydrater, og du ønsker at blodsukkeret ditt skal være på 6 mmol/l i etterkant, vet du da at du trenger 2 E for å få ned blodsukkeret og 4 E til maten. Dette blir da 2 + 4 = 6 E, som du bør sette før måltidet.

Bruker du insulinpumpe, legges disse faktorene inn, og da vil pumpa hjelpe deg å beregne måltidsdosen ved at du legger inn tallene for blodsukkeret og karbohydratmengden før måltidet. Forslaget som pumpa kommer med, beregnes da ut fra faktorene du har lagt inn, sammen med fortsatt aktivt insulin som du eventuelt har i kroppen. Har du lagt inn ulike faktorer gjennom døgnet, vil pumpa ta hensyn til disse når du legger inn karbohydratmengde og blodsukker ut fra hvilken tid det er på døgnet.

Bruker du insulinpenn, kan du likevel bruke denne måten å beregne insulinbehovet, men da må du regne ut selv. Men det finnes et blodsukkerapparat som kan være til god hjelp: Accu-Chek Aviva Expert. Her kan du legge inn faktorene dine og få hjelp til å beregne ved å legge inn mengden karbohydrater til måltider sammen med blodsukkeret.