Karpal tunnel syndrom forekommer oftere ved diabetes

Smerter, prikking, nummenhet og følelsestap i hånd og fingre.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

På håndflatesiden av håndleddet finnes en bred seneskjede som holder senene i underarmen på plass. Sammen med underarmsbenene danner denne seneplaten en tunnel som kalles karpaltunnelen (karpos = håndledd på gresk).

Gjennom karpaltunnelen går det muskelsener og nerver. Den største nerven som går her, er nervus medianus. Det er en av de tre hovednervene i underarm og hånd. Den forsyner flere muskler i underarm og hånd, og den inneholder også de nervetrådene som gir oss følesans i hånd og fingre, inklusive tommel, pekefinger, langfinger og halve ringfingeren (på langs) - alt på håndflatesiden.

Av ulike grunner kan det bli trangt i karpaltunnelen. Nervus medianus kommer da i klem, og det kan oppstå symptomer i nervens forsyningsområde, dvs. i hånden og fingrene. Den vanligste årsaken til at det blir trangt, er betennelsesreaksjoner som medfører væskedannelse og hevelse i kanalen, og dermed klem på nerven.

Karpaltunnel syndrom kan også skyldes andre sykdommer eller skader. Det kan være forandringer etter et beinbrudd i området (håndleddsbrudd), medfødt tranghet, lavt stoffskifte (hypotyreose), svangerskap, diabetes, overbelastning gjennom ensidige håndbevegelser i yrket.

Karpaltunnel syndrom forekommer hos 3-4 % i den voksne befolkningen, oftere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten øker med økende alder. 

Symptomer:
• Smerter, prikking, nummenhetsfølelse og/eller følelsestap tilsvarende nervens forsyningsområde - særlig i langfinger og pekefinger.
• Lammelse og svinn av muskelmasse i tommelmuskulatur.
• Symptomene øker ofte om natten eller når armen holdes i ro. Det hjelper å riste eller massere hånden.
• Følelsestap på fingertuppene gjør det vanskelig å håndtere små objekter, og man har problemer med å vri kluter.
• Nedsatt kraft ved klemming av tommel mot lillefinger.
• Nedsatt kraft ved fingerbøying i tommel, pekefinger og langfinger.

Framtidsutsikter:
Tilstanden kan være forbigående og bli bra av seg selv hos noen (ca 1 av 3). Symptomer under svangerskap vil i de fleste tilfeller bli bedre etter fødsel. Ved vedvarende plager anbefales kirurgi. Operasjon gir ofte godt resultat, hvis den utføres før personen har fått for store lammelser i hånden. Plagene kan gå raskt tilbake etter operasjon, men noen ganger kan det ta flere måneder før operasjonen gir klar bedring.