Høyt kolesterol øker helserisikoen ved diabetes

Har vi for mye kolesterol i blodet, avleires kolesterolet i blodårene i ulike organer i kroppen, skader blodårene og fører til sykdom.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

For mye kolesterol bundet til LDL-molekylet kan øke faren for hjerte- og karsykdommer, derfor kalles LDL-kolesterolet for «det dårlige» kolesterolet. Høyt nivå av HDL-kolesterolet minsker risikoen, derfor kalles HDL for «det gode» kolesterolet. Forholdet LDL/HDL-kolesterol er også viktig.

Grenser for totalkolesterol (konsentrasjonen i blod er målt i mmol/l):

  • Mindre enn 5 er ønskelig nivå
  • 5.0-6.4 innebærer lett forhøyet kolesterol
  • 6.5-7.9 innebærer moderat forhøyet kolesterol
  • Høyere enn 8.0 betyr uttalt forhøyet kolesterol

Ved diabetes kan både fettstoffene kolesterol og triglyserider være forhøyet.

I Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefales å gi statinbehandling til alle personer med diabetes i alderen 40 - 80 år uten kjent kardiovaskulær sykdom hvis LDL-kolesterol overstiger 2,5 mmol/l eller når samlet risiko er høy. Behandlingsmålet er LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l ved kjent hjerte-/karsykdom. Det anbefales å gi intensiv statinbehandling til personer med diabetes og kjent kardiovaskulær sykdom (definert som påvist koronarsykdom, iskemisk slag eller TIA samt perifer aterosklerose). 

Se også NHI.no.