Langtidsvirkende insulin senker blodsukkeret ved diabetes

Insulin Abasaglar, Lantus, Levemir, Tresiba og Toujeo har en forlenget virkningstid og viser et jevnt konsentrasjons-/tidsforløp.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Platåfase etter en enkelt injeksjon nås etter ca 4 timer. Etter gjentatte, daglige doseringer oppnås ”steady state” etter 2-4 dager. AbasaglarLantusLevemirTresiba og Toujeo gir en flat insulinkonsentrasjonskurve, og kan være en fordel for å forbygge lavt blodsukker, særlig om natten.