Lærings- og mestringssentre i Norge

Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen viktig. Se oversikten over lærings- og mestringssentrene her.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Et lærings- og mestringssenter er en tilgjengelig møteplass for personer med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming, familie, venner og fagpersonell som jobber med dette, og har følgende oppgaver:

  • Tilgjengelig møteplass. Samarbeidsverksted.
  • Senter for kursvirksomhet for brukere (pasienter og pårørende).
  • Et bidrag til at helsepersonell kan bli bedre til å lære fra seg. 
  • Aktivt informasjonssenter.

Trykk her for oversikt over kurs og lenker til lærings- og mestringssentre Norge.