MIDIA-studiens mål er å finne miljøårsaker til diabetes type 1

Forskningsprosjektet MIDIA – Miljøårsaker til diabetes type 1, har som hensikt på sikt å kunne forebygge sykdommen.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Rekrutteringen ble avsluttet desember 2007. Direktoratet kom frem til at deltakelse i MIDIA ikke gir en tilstrekkelig helsegevinst til at det oppfyller kravene i bioteknologiloven. 

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om MIDIA.