Narkotika og diabetes?

Narkotiske stoffer påvirker hjernen og nervesystemet og vil gjøre insulinavhengig diabetes mye vanskeligere å kontrollere.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Det er også stor fare for både føling og syreforgiftning. Narkotiske stoffer fører til rask avhengighet. Det er fullstendig galt fra et medisinsk synspunkt og svært farlig å bruke eller til og med prøve alle typer av narkotika.

Det foreligger få undersøkelser om narkotikaens virkning på blodsukkeret, men i en undersøkelse fra London fant man at bruk av narkotika var assosiert med dårlig blodsukkerkontroll og alvorlige diabeteskomplikasjoner