Nedsatt glukosetoleranse

Har du nedsatt glukosetoleranse (IGT – Impaired Glucose Tolerance), er du i faresonen for å utvikle diabetes type 2. Nedsatt glukosetoleranse defineres ut fra resultatene etter en glukosebelastning.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn


Glukosebelastning

En glukosebelastning – også kalt sukkerbelastning eller glukosetoleransetest – utføres på et legekontor eller laboratoriet på sykehus. Her møter du fastende – det vil si at du ikke skal ha spist, drukket eller røykt siden kvelden i forveien (senest kl. 24). Det tas en fastende blodprøve, og deretter drikker du 75 gram glukose løst i vann, før du holder deg i ro i to timer. Etter disse to timene tas så en ny blodprøve.


Tallenes tale
Glukosetoleransen er kroppens evne til å omsette glukose. Normal glukosetoleranse (NGT), nedsatt glukosetoleranse (IGT) og diabetes type 2 er definert ut fra hvilke blodsukkerverdier blodprøvene viser:

 • Normal glukosetoleranse, NGT: Det fastende blodsukkeret (plasmaglukose) er under 7,0 mmol/l og under 7,8 mmol/l etter to timer, ved glukosebelastning.
 • Nedsatt glukosetoleranse, IGT: Det fastende blodsukkeret er under 7,0 mmol/l, og verdien etter to timer er mellom 7,8 og 11,1 mmol/l, ved glukosebelastning.
 • Diabetes: Det fastende blodsukkeret er over 7,0 mmol/l, og/eller verdien etter to timer er 11,1 mmol/l eller høyere, ved glukosebelastning.

Hva innebærer det å ha nedsatt glukosetoleranse?

 • Du har økt risiko for utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.
 • Risikoen for overgang til diabetes type 2 øker med både alder og vekt. Å angi sikre tall er vanskelig, men ca. 1 av 3 med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle diabetes type 2 i løpet av 10 år.
 • Ved å endre livsstilen din, kan du normalisere en nedsatt glukosetoleranse. Flere studier har vist dette.

Følgende gir høyere risiko for å få diabetes type 2:

 • Diabetes i nærmeste familie.
 • Overvekt
 • Etnisk opprinnelse fra det indiske subkontinent (India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh), Midtøsten, Tyrkia, Afrika og Latin-Amerika.
 • Kvinner som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller har kjent polycystisk ovarialsyndrom (PCOS). 
 • Tidligere påvist for høyt blodsukker.
 • Høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom eller lipidforstyrrelser (forhøyet kolesterol).
 • Fysisk inaktivitet og/eller røyking.
 • Søvnapnésyndrom
 • Høy risiko beregnet i risikokalkulator, for eksempel via diabetesrisiko.no

Hva bør du gjøre hvis du lurer på om du har nedsatt glukosetoleranse?
Be fastlegen din om å få ta en glukosebelastning. Personer som i utgangspunktet har lav risiko for utvikling av diabetes type 2, trenger ikke gjøre dette.

Hva gjør legen?
Fastleger anbefales å lete aktivt etter diabetes hos personer med høy risiko for utvikling av diabetes. Glukosebelastning bør gjøres hos personer med fastende (plasmaglukose) mellom 5,5 og 7 mmol/l, når de for øvrig har høy risiko for diabetes. Undersøkelsen bør gjentas med jevne mellomrom, eksempelvis hvert annet eller tredje år.

Også hos personer med nyoppdaget hjerte- og karsykdom anbefales det å gjøre en glukosebelastning.

Hva kan du gjøre hvis du har fått påvist nedsatt glukosetoleranse?
Utvikling til diabetes type 2 kan forebygges. Dette er vist i flere internasjonale studier i både Europa, Asia og USA.

I forebyggingsstudiene har oppfølgingen vært tett, men anbefalingene er ganske enkle.
Dersom du får til fire eller alle fem av følgende fem tiltak, utvikles ikke diabetes type 2:

 • Vektreduksjon mer enn 5 % av utgangsvekt.
 • Reduksjon av inntak av fett i kosten, slik at under 30 % av daglig energiinntak kommer fra fett.
 • Reduksjon av mettet fett, slik at under 10 % av daglig energiinntak er mettet fett.
 • Økt forbruk av fiber, slik at du får i deg minst 15 gram fiber pr. 1000 kcal.
 • Fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig.