Nevroglykopeniske symptomer er hjernens reaksjoner ved insulinføling

Symptomer fra hjernen ved lavt blodsukker er i stor grad uavhengig av blodsukkernivåer den siste tiden. Reaksjoner hjernen får på lavt blodsukker setter vanligvis inn ved noe lavere verdier enn de som gir symptomer fra resten av kroppen (adrenerge og autonome symptomer).

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Symptomene kan være:

• Svakhet, sløvhet
• Nedsatt konsentrasjonsevne
• Nedsatt kortidshukommelse
• Uklar tale
• Varmefølelse
• Ustødig gange, mangel på koordinasjon
• Hodepine
• Forvirring
• Atferdsproblemer, dårlig dømmekraft
• Dobbelt eller uklart syn
• Forstyrret fargesyn (spesielt rød/grønn)
• Tretthet
• Bevissthetsforstyrrelser
• Kramper

Det er individuelle variasjoner i hvor følingsterskelen ligger.