NPH insulin senker blodsukkeret ved diabetes

Middels langtidsvirkende insulin.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Etter en injeksjon kommer insulineffekten etter ca 1 ½ timer, den maksimale virkningen er 4 - 12 timer etter injeksjon og for praktiske formål er det lite effekt igjen etter 12 - 20 timer. Insulinet brukes som basalinsulin og setter om kvelden og eventuelt om morgenen. Eksempler på NPH-insuliner er Insulatard, Humulin og Insuman Basal.