Nyreterskel

Nyrene vil forsøke å pumpe tilbake så mye sukker som mulig fra urinen. Når blodsukkeret overstiger et visst nivå vil ”sukkerpumpen” i nyrene mettes og sukker passerer ut sammen med urinen.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Dette kaller vi nyreterskelen for sukker (glukose), og det ligger vanligvis mellom 8-10 mmol/l hos barn, og 7-12 mmol/l hos voksne. Terskelen vil vanligvis stige med alderen. Det er viktig å kjenne sin nyreterskel ved tolkning av urintester. Nyreterskelen påvirker ikke nyrefunksjonen.