Opplæringspenger for å delta på kurs for ditt barn med diabetes

Opplæringspenger gis til de som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Send sidens lenke til en venn

Retten til opplæringspenger gjelder under kurs og opplæringsfravær.