Psykisk helse og diabetes

Diabetes kan man aldri ta fri fra. Det kan derfor være en stor belastning å leve med, både for den som har diabetes og for pårørende.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Klikk her for å se Diabetesforbundets artikler og annet om diabetes og psykisk helse.

Les artikkelen Informasjon avdramatiserer på psykiskhelse.no (oppdatert 19.8.2019) 

Det er særegne psykologiske utfordringer knyttet til diabetes type 1, se artikkelen Diabetes i kropp og sinn (Jon Haug) på NHI.no (26.2.2010)

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om diabetes: Kommunikasjon, mestring og motivasjon. (august 2017)