Steroidbehandling som årsak til diabetes type 2?

Diabetes type 2 kan man se som en følge av steroidbehandling (Fortecortin, Dexametason, Prednisolon, SoluMedrol, Medrol). Steroidbehandling kan gi midlertidig forhøyet blodsukker, og har du diabetes fra før vil det være nødvendig å intensivere behandlingen med mer blodsukkersenkende medisiner.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Personer som gjennomgår organtransplantasjon må bruke Prednisolon og andre immundempende medikamenter (for eksempel Sandimmun Neoral eller Advagraf, ev. Prograf). og disse medikamentene øker risikoen for å utvikle diabetes etter transplantasjon (såkalt posttransplantasjonsdiabetes – PTDM). 

Man regner med at ca 10 % av alle som gjennomgår organtransplantasjon utvikler PTDM, som er en diabetes type 2-lignende tilstand.