Sykdom og påvirkning på insulinbehovet (blodsukkeret) ved diabetes

Insulinbehovet vil oftest stige ved akutt sykdom.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Diabetes type 1:
Ved akutte sykdommer, som for eksempel feber, forkjølelse etc., vil oftest insulinbehovet stige. Det er da viktig å sette ekstra insulin for å unngå høyt blodsukker.

Insulinbehovet kan stige mye selv om du ikke spiser. Kroppen lager nemlig store mengder stresshormoner som adrenalin og kortisol.  Produksjonen av sukker i leveren stiger raskt, samtidig brytes fettvevet ned, og de frie fettsyrene omdannes til det vi kaller ketosyrer (også kalt ketoner) i leveren.

En vanlig regel er at man bør måle blodsukker hver eller hver annen time og sette hurtigvirkende insulin hver gang du har målt hvis det er nødvendig for å holde blodsukkeret under 10 - 12 mmol/l.

Ved sykdom bør du passe på å drikke mye, gjerne buljong eller fruktsafter, eller vanlig brus hvis du ikke får i deg mat. Særlig problematisk kan det være ved diaré og oppkast, da det er stor fare for uttørring. Er du for syk til å holde blodsukkeret under kontroll og drikke, bør du innlegges på sykehus.

Nøl ikke med å kontakte lege eller sykehus hvis blodsukkeret blir høyt og det forblir mye ketoner i urinen. De som ev. er hos deg bør bli der til hjelpen kommer. Medisinsk personell vil sette i gang med intravenøs tilførsel av væske og deretter frakte deg til sykehus.


Diabetes type 2
:
Selv om du til vanlig ikke bruker insulin, så kan det bli nødvendig i perioder med særlig høyt blodsukker, for eksempel i forbindelse med annen sykdom. Insulinbehovet kan stige mye selv om du ikke spiser.  For øvrig gjelder de samme forholdsreglene som nevnt ovenfor også for deg med diabetes type 2.

Se også Diabetesforbundets faktaartikkel om Høyt blodsukker (hyperglykemi)


Særlig stort sykefravær?
Dersom du har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.  NAV kan gi nærmere informasjon.