Transplantasjon av bukspyttkjertel?

Alle organtransplantasjoner dreier seg om store inngrep med fare for komplikasjoner og avstøting. Hovedmålet med bukspyttransplantasjoner er å normalisere glukosestoffskiftet for pasienter med diabetes og å holde tilbake utviklingen av diabeteskomplikasjoner.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

En bukspyttkjertel blir imidlertid sjelden transplantert alene. I ca. 95 % av tilfellene blir det utført en kombinert bukspyttkjertel–nyretransplantasjon på grunn av forestående uhelbredelig nyresvikt, dvs. når diabetes allerede har forårsaket alvorlige organskader.

Selv om det kanskje oppstår alvorligere komplikasjoner i løpet av den postoperative fasen etter bukspyttkjertel/nyretransplantasjoner sammenlignet med kun nyretransplantasjoner, har kombinerte transplantasjoner faktisk høyere overlevelsesrater.

Det er avdeling for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet som har landsfunksjon for transplantasjon av bukorganer i Norge.