Diabetesdiagnose når ingen i familien har diabetes?

Annet

Besvart: 30.03.2016

Spørsmål:

Mitt barnebarn har muligens fått diabetes. Vi har ikke noen i familien som har hatt dette før. Hvorordan kan et barn på 3 år få dette når det ikke har vært i familien før?

Svar:

Jeg antar at ditt barnebarn da ev. har fått diabetes type 1 som er en autoimmun sykdom. Diabetes type 1 skyldes vanligvis at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede og ødelegger dem. Man kjenner ikke årsaken til dette, men trolig er det en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer. Man har spekulert i om miljøfaktorene kan være knyttet til livsstil, drikkevann, kosthold eller virusinfeksjoner enten i fosterlivet eller i tidlig barndom. For å få diabetes type 1 behøver det altså ikke å være påvist i familien tidligere, men barnebarnet ditt kan uansett ha hatt en økt genetisk risiko for å få diabetes type 1. Til orientering så er diabetes type 1 betydelig mindre arvelig enn diabetes type 2.

Se mer informasjon på MIDIA - miljøårsaker til diabetes type 1 her: http://www.fhi.no/studier/midia

Se også mer info under årsaker til diabetes her: http://diabetes.no/leksikon/a3/arsaker-til-diabetes/

Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen