Høyt blodsukker til tross for stadig økning i insulindoser?

Behandling

Besvart: 09.05.2017

Spørsmål:

Jeg har diabetes type 2 og ble først satt på tabletter, men den siste måneden har jeg gått på langtidsvirkende insulin. Jeg startet med 10E, og økte med 6E hver 3.dag. Jeg er nå oppe i totalt 70E, dvs. 20E på morgen og 50E på kvelden. Det jeg lurer på er om det er normalt at blodsukkeret er like høyt som da jeg begynte? Siste fastende måling var 15,5 og 17,6 på kvelden. Hvordan skal jeg forholde meg videre?Svar:

Av og til oppstår det en situasjon der insulinbehandlingen tilsynelatende ikke "virker", og dette kalles "insulinresistens". I en slik situasjon ville jeg sett på hva du står på av andre blodsukkersenkende medisiner. Det finnes flere kombinasjoner som reduserer behovet for insulin eller som gir bedre effekt av en gitt dose insulin. Siden det er flere muligheter bør du ta dette opp med legen slik at du kan få konkrete råd som kan settes ut i livet. Dette kan dreie som om blodsukkersenkende medisiner som enten settes med sprøyte (uten at det er insulin) eller som gis i tablettform. Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken

Bli medlem

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.