Hvor lenge må vi vente på kunstig bukspyttkjertel?

Behandling

Besvart: 01.05.2017

Spørsmål:

Leser om noen som har laget "kunstig" bukspyttkjertel, ved hjelp av app, mobil og innsulinpumpe. Dette vil jo være revolusjonerende den dagen det kommer på markedet for alle som har diabetes 1. Men spørsmålet er om hvor mye presser Diabetesforbundet på for at dette skal komme på markedet? Og kjenner dere andre aktører som står på for at dette skal komme så fort som mulig?

Svar:

Det er lett å forstå din utålmodighet! Diabetesforbundet har nok ingen innflytelse på det som har med utvikling av disse hjelpemidlene å gjøre. Derimot er Forbundet meget aktivt når det gjelder å få godkjent nye hjelpemidler rent generelt.

Per i dag er det allerede mange i Norge som bruker en pumpe som når den arbeider sammen med en kontinuerlig sukkermåler, slår seg av når blodsukkeret enten faller raskt eller nærmer seg en på forhånd bestemt lav sukkerverdi. Pumpen slår seg så på når blodsukkeret har nådd et visst nivå. Den neste utgaven som er godkjent i USA og kommer til Norge sannsynligvis i 2018, kanskje 2019, vil i tillegg øke insulindosen når blodsukkeret blir høyt. I tillegg arbeides det med algoritmer som betinger at man for eksempel bruker en pulsmåler og andre hjelpemidler som forstår når du trener, slik at insulintilførselen reduseres. I så fall har man en nesten automatisk, ytre ’’bukspyttkjertel’’.
Andre hjelpemidler der blodsukkeret sendes fra en kontinuerlig måler til din mobil finnes i salg, men er så langt ikke godkjent i Norge.

Det er mange firmaer som arbeider med produkter som mer eller mindre ligner på de som jeg har nevnt. Rent teknologisk vil det skje svært mye de neste 5 årene. Spørsmålene som må besvares, er hvem utstyret passer for (det blir mange ’’greier’’ å ha på kroppen) og om nøyaktighet og sikkerhet samt økonomiske forhold tilfredsstiller de krav brukerne og myndighetene har.

Besvart av:

Professor, spesialist i barnemedisin

Professor, spesialist i barnemedisin, Oslo universitetssykehus

Bli medlem

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.