Eucreas i stedet for metformin pga. diaré?

Behandling

Besvart: 26.06.2017

Spørsmål:

Jeg er en kvinne på 52 som har diabetes type 2. Jeg har brukt 2-3 tabletter Metformin per dag i ca. 10 år, litt avhenger av hva jeg spiser. Dvs. 1700-2300 (850x2 + 500) mg pr dag. På kvelden hender det jeg tar en Amaryl, da jeg ofte har forhøyet sukker på morgenen.

Jeg sliter ofte med diaré, og har blitt fortalt at det er andre typer piller jeg heller kan bruke som er mer skånsom for magen med samme nytte? Jeg har blitt fortalt at legene i USA alltid forskriver Eucreas sammen med Metformin, da dette skal være mer skånsomt for magen. Kjenner dere til dette? Hvorfor gjøres ev. ikke dette i Norge?

Svar:

Eucreas er et kombinasjonspreparat som inneholder metformin og et annet legemiddel som heter vildagliptin. Den vanligste bivirkningen av metformin er diaré, og det er sagt at diaréen kan bli mindre uttalt når det gis i et kombinasjonspreparat som f.eks. Eucreas. Jeg vet ikke om dette er helt sant, men det kan virke slik.

Det er også slik i Norge at disse kombinasjonspreparatene er populære. Vildagliptin (som er i Eucreas) er imidlertid ikke anbefalt. Norske retningslinjer anbefaler Sitagliptin som også finnes i et kombinasjonspreparat med metformin (Janumet). Grunnen til dette er at sitagliptin har de beste sikkerhetsdataene i denne medikamentgruppen. Etter de opplysningene jeg har, er ikke Eucreas registrert i USA. Når det gjelder bruk av blodsukkersenkende medikamenter ligger vi ikke etter andre land. Stort dette er det slik at pasienter i Norge får alle de beste blodsukkersenkende medikamentene på "blå resept". Når det er slik at du har diaré på grunne av metformin, kan dette enten løses ved å gi lavere dose i et kombinasjonspreparat, eller ved å sløyfe metformin helt. Dette ber jeg deg å ta opp med legen din slik at du får den beste behandlingen. Lykke til!

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken

Bli medlem

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.