Urinveisinfeksjon av Jardiance?

Behandling

Besvart: 06.12.2017

Spørsmål:

Hvorfor får jeg urinveisinfeksjoner ved bruk av Jardiance?

Svar:

Jardiance er et medikament som tilhører gruppen SGLT2-hemmere. Virkningsmekanismen til disse medikamentene gjør at man mister ca. 70 gram glukose i urinen pr. døgn. Urin som inneholder glukose er et godt vekstmedium for sopp. Derfor er gjentatte soppinfeksjoner i underlivet den hyppigste grunnen til at man slutter med preparatet. Urinveisinfeksjon er også oppgitt som en bivirkning, men her er sammenhengen med bruk av preparatet mer usikker. I den grad det er en slik sammenheng, er det grunn til å tro at dette også skyldes glukose i urinen. Uansett vil det være slik at du må slutte med preparatet hvis du opplever gjentatte urinveisinfeksjoner som en bivirkning.

Besvart av:

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Solliklinikken

Bli medlem - gratis ut året!

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.