HbA1c (langtidsprøve av blodsukker) og grense for førerkort?

Rettigheter

Besvart: 05.04.2018

Spørsmål:

Hvor går "grensene" på Hba1c for når en lege ikke vil skrive ut nødvendig helseattest på grunn av blodsukkerverdier? Har hørt at det ikke godkjennes når det blir for høyt. Hvilke verdier snakker man da om? Er det tilsvarende grenser for lav Hba1c? Ev. hvorfor ikke?

Svar:


Det er ikke satt spesifikke krav til hva HbA1c skal være for å få førerkortattest. Jeg referer nedenfor til førerkortforskriften:

Førerkortforskriften: Kapittel 2. Generelt krav til helse Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom

§ 30.Generelle helsekrav ved diabetes
Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Praktisk: Hyperglykemi (høyt blodsukker) ved dårlig regulert diabetes kan gi svekket oppmerksomhet og synsforstyrrelser. Grensene for når slike symptomer opptrer, er individuelle. Helsekrav er ikke oppfylt dersom søker ikke har tilfredsstillende blodsukkerkontroll for å unngå hyperglykemi med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Førerkortgruppe 1
Helsekrav oppfylt dersom søkeren ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi (lavt blodsukker) med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene, har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.
Dersom pasienten ikke følger legens anbefalinger, må legen vurdere om dette representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Helsekravet vil ikke være oppfylt hvis legen vurderer at pasientens egenoppfølging fører til at det er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn.

Det er ikke satt noen HbA1c grense i vurdering av krav til førerkort. Legen må vurdere om søker har kontroll.

Besvart av:

Endokrinolog og professor i indremedisin

Endokrinolog og professor i indremedisin, Oslo universitetssykehus

Bli medlem - gratis ut året!

Du får tilgang til gode medlemsfordeler, informasjon, råd og tips. Som medlem er du en viktig støttespiller i arbeidet med diabetes, og du gir oss mulighet til å kjempe for dine rettigheter.