Løfte hudfold eller ikke ved injisering av insulin?

Behandling

Besvart: 17.12.2018

Spørsmål:

Hei. Har fått forskjellige råd om hvordan sette NovoRapid hurtigvirkende insulin i mageregionen. Det første om å løfte en hudfold, det andre om å la vær og bare sette i huden uten å holde. Hva er rett?

Svar:

Hei, det kommer an på lengde på nålen du bruker. Huden har en tykkelse på 1,8 - 2,5 mm.

Er man normalvektig og bruker 4 eller 5 mm nåler, så er det ikke nødvendig å løfte hudfold. Man setter nålen rett inn i 90°. Det anbefales å løfte hudfold ved 6 mm og lengre nåler ved normalvekt. ved 8 mm nåler bør man i tillegg sette nålen i 45°

Ved vekt over middels (KMI/BMI >25) kan man sette 6 mm nåler og lenger uten å løfte hudfold i 90°.

Det er imidlertid viktig å vurdere tykkelsen på underhudsfettet, og injisere i løftet hudfold der en er i tvil om en injiserer i muskel uten løftet hudfold.

Besvart av:

Veileder

Veileder, Diabeteslinjen