Landsmøtet er Diabetesforbundets øverste besluttende organ, og skal behandle alle innkomne saker, og dette demokratiet er du en del av. Det består av delegater fra fylkeslagene og lokallagene. Landsmøtet vedtar ny strategi for Diabetesforbundet, budsjett og veien videre. Og ikke minst skal det velges et forbundsstyre for den neste perioden. 

Viktige datoer

  • 25. og 26. oktober: DigDem kurs for å få gjennomgang av saksbehandlingsprogram.  
  • 29. oktober: Siste mulighet for å sette inn vara for delegat ved sykdom
  • 29.-31. oktober: Landsmøtet 

Delegater, møterett og møteplikt

Nesten 300 deltagere er påmeldt til årets landsmøte. Dette er i hovedsak delegater fra aktive lokal -og fylkeslag (Delegatfordelingen er slik: 3 delegater fra hvert fylkeslag, 2 delegater fra hvert Ungdiabetes i fylket og 1 delegat fra hvert lokallag. I tillegg er det fordelt 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall pr 31. desember 2020). 

Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer, generalsekretæren og medisinsk medarbeider har møteplikt og tale- og forslagsrett. Medlemmer av Ungdiabetes nasjonalt, leder av Diabetesforum, leder av medisinsk fagråd, valgkomiteen, æresmedlemmer, ledere av sentrale utvalg og kontrollkomiteen har møterett, tale- og forslagsrett. Ingen av disse har stemmerett. 

Ønsker du mer informasjon om landsmøtet, finner du dette i Diabetesforbundets vedtekter på side fire, fem og seks: Saksgangen for saker som skal behandles på landsmøtet, er beskrevet i tillitsvalgtheftet på side seks og sju. 

Digital hybridløsning

Sentralstyret  vedtok i vår at selve landsmøtet med saksbehandlingen skal arrangeres digitalt. Men det er per juli åpnet for å ha lokale møteplasser om smittevernstiltaken i fylket/kommunen tillater det. Med teknologi på 2021-nivå, og etter hvert mange dyktige digitale tillitsvalgte, kan vi på denne måten være sammen, både hver for oss og i mindre grupper - om det lar seg gjøre.

I "veileder for digital deltakelse" står alt dere trenger å vite, både om individuell og gruppevis deltakelse. 

Syv nyttige tips for et godt landsmøte

  1. Bruk PC/Mac/nettbrett til å delta i selve landsmøtet (det er viktig at du har kamera og mikrofon). Bruk telefon/nettbrett til avstemning.
  2. Sørg for at du har lastet ned Zoom på din PC/Mac/nettbrett. Det gjøres på www.zoom.us/download
  3. Ikke få panikk om du ikke høres. Når du ber om ordet via DigDem, først da vil vi gi deg tilgang til å snakke i Zoom.
  4. Husk ladekabel til alle enheter
  5. Vær på et sted med god dekning.
  6. Hvis du er usikker på det tekniske; vær innlogget på DigDem minst en dag før landsmøte.
  7. I veilederen finner du svar på mange spørsmål. Trykk her for å laste ned.

Ring support om du trenger hjelp underveis 23 05 18 00

Egenandel

Egenandelen er 990,- per delegat og 490,- per observatør. Laget faktureres i henhold til påmeldingene. Vara blir ikke fakturert for egenandel, da de møter kun ved frafall fra påmeldt delegat. 

Når landsmøtet nå gjennomføres digitalt kan vi åpne for flere observatører enn vanlig. Laget blir imidlertid belastet egenandel, så det er viktig å avtale all deltakelse internt i laget.

Kurs for deg som skal delta

For at du skal få en best mulig opplevelse under landsmøtet, og forstå hvordan et landsmøte gjennomføres, spesielt med tanke på at det blir digitalt, er det satt opp noen korte kveldskurs som vi anbefaler sterkt at du deltar på.

Finn datoer og meld deg på kurs