Landsmøtet er Diabetesforbundets høyeste myndighet, og består av delegater fra fylkeslagene og lokallagene. I tillegg møter sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer, Ungdiabetes nasjonalt og ledere av sentrale utvalg. Landsmøtet vedtar ny strategi for Diabetesforbundet, budsjett og veien videre. Det skal også velges et nytt forbundsstyre og ikke minst: Vi skal ha en fin helg med mye erfaringsutveksling, fine samtaler og god mat. Sett derfor av helgen allerede nå.

Viktige datoer å merke seg:

  • Februar: Innkalling til landsmøtet sendes ut til lokallag og fylkeslag
  • 06. april: Påmelding åpnes og en egen link til påmeldingskjema legges ut her.
  • 16. april: Frist for å søke sentralstyret om deltagelse av observatører fra fylkeslaget.
  • 29.april: Frist for påmelding av delegater med vara, samt eventuelle observatører
  • 29.mai: Frist for innsending av saker ønsket behandlet av landsmøtet
  • 29. august: Innkallingen med sakspapirer sendes ut digitalt til alle delegater
  • 29. september: Sakspapirer sendes ut til delegater som vil ha de tilsendt  per post.
  • 28. oktober: Siste mulighet for å sette inn av vara for delegat ved sykdom
  • 29.-31. oktober: Landsmøtet avholdes på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen

Delegater, møterett og møteplikt

Nesten 300 delegater fra aktive lokal -og fylkeslag utgjør landsmøtet.  De fordeler seg slik: Ungdiabetes i fylket kan sende to delegater. Hvert fylkeslag kan sende 3 delegater.

Hvert lokallag kan sende én delegat. Lag som ikke forholder seg til Diabetesforbundets vedtekter (kapittel 5), har ingen delegat på landsmøtet.

I tillegg fordeles 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall pr 31. desember 2020, Delegatene fra fylkeslag velges på fylkeslagets årsmøte i mars 2021 (vedtektene §6)

Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer, generalsekretæren og medisinsk medarbeider har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Medlemmer av Ungdiabetes nasjonalt, leder av Diabetesforum, leder av medisinsk fagråd, valgkomiteen, æresmedlemmer, ledere av sentrale utvalg og kontrollkomiteen har møterett, tale- og forslagsrett.

Ønsker du mer informasjon om landsmøtet, finner du dette i Diabetesforbundets vedtekter på side fire, fem og seks: Saksgangen for saker som skal behandles på landsmøtet, er beskrevet i tillitsvalgt heftet på side seks og sju. Informasjon om landsmøtet, frister, påmelding osv. vil også løpende oppdateres og publiseres på min side for tillitsvalgte.

Et forbehold for høstens landsmøte

Det er ikke til å unngå at vi må skrive noen ord om forbehold, med hensyn til hvordan landsmøtet vil bli gjennomført i år. Den situasjonen vi er i nå, gjør at vi ikke med sikkerhet kan forutse fysiske møteplasser og aktivitet i Diabetesforbundets regi er tilbake i vanlig gjenge høsten 2021, men vi planlegger per skrivende stund for at det skal være det.

Fingrene er krysset for at smittespredning er avtagende og under kontroll, samt at vaksineringen går etter planen -og gjerne enda litt raskere.

Denne siden oppdateres fortløpende når ny informasjon er tilgjengelig.