Dugnaden er i gang

«Det ble en veldig flott opplevelse å få denne kontakten. For dem, men nesten like bra for meg. Sitter igjen med gode følelser, og håper å kunne bidra litt til.»

- Anton

Det er en god følelse at vi er der for dem, de er ikke alene. En god samtale gjør dagen bedre når man er ensom. 

- Bente 

Over 50 frivillige og Dialogsenteret er godt i gang med å ringe våre medlemmer. Det har vist seg å være en hyggelig og meningsfull oppgave å ringe takknemlige medlemmer som setter pris på en telefon i en vanskelig tid. Det er fortsatt ikke for sent å bli med, så meld deg på hvis dette er noe for deg. 

Klikk her for å melde deg på

Hvorfor gjør vi dette? 

Koronaviruset har ført til store endringer i hverdagen for de alle fleste av oss. Vi må alle ta hensyn til samfunnet rundt oss, og forsøke å begrense smittespredning.

Mange personer med diabetes er i kategorien moderat/mye økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Et av tiltakene mot smitte er å holde seg isolert fra andre. Myndighetenes råd varierer utfra nivået på smittespredningen i samfunnet for øvrig. Men de er alltid tydelige på å begrense sosial kontakt, og unngå steder hvor folk samles.

Motvirker ensomhet

I praksis kan dette bety mer eller mindre isolasjon for mange i disse gruppene.

Effekten av ensomhet og isolasjon er grundig dokumentert i forskningen. Det er ikke heldig for helsa, hverken fysisk eller psykisk å være isolert over lengre tid.

Diabetesforbundet ønsker å motvirke negative effekter av isolasjon for sine medlemmer. Derfor ønsker vi å kontakte samtlige medlemmer per telefon, for å være en samtalepartner og støtte i en utfordrende tid. Slik når vi også ut til de som kanskje selv ikke kontakter oss.

Mange som bidrar

Både frivillige og ansatte vil være involvert i denne store dugnaden for våre medlemmer. For fylkes- og lokallag vil dette bli en oppgave for de frivillige som ønsker det.