Diabetesforbundet digitaliserer frem til sommeren 2021

Vi besluttet tidlig å digitalisere alle arrangement, og vil opprettholde dette frem til sommeren 2021. Vi følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Samtidig støtter vi oss på kunnskap fra våre medisinske rådgivere på diabetes og korona, både innen voksen- og barnediabetes.  

Kunnskapen i dag er at barn, både med og uten diabetes, har minimal risiko for alvorlig sykdom, men de kan smitte voksne og eldre. Samtidig vet vi at høy alder og tilleggssykdommer øker risikoen for flere personer med diabetes. Tiltakene våre skal beskytte de ekstra sårbare i risikogruppene, og samtidig bidra til å redusere smitte blant risikogrupper.

Digitalt i hele organisasjonen

Vi tilrettelegger for digitale arrangement i hele organisasjonen. Zoom er den foretrukne plattformen, da den er brukervennlig og lik for alle. Sekretariatet har jevnlig gjennomført kurs i bruk av dette verktøyet for tillitsvalgte. Klikk her for å se kurset i opptak, få en grundig innføring i bruk av Zoom på film eller last ned en skriftlig veileder. Mange lag er godt i gang med møter på Zoom, og flere har også hatt stor suksess med digitale arrangement.

Ønsker ditt fylkes- eller lokallag veiledning på digitale plattformer? Ta kontakt med sekretariatet.

Nasjonale tilbud

Tekst og video
Både tekster og videoer om korona er tilgjengelig på diabetes.no og i våre kanaler i sosiale medier. På diabetes.no/mer/nyheter-om-diabetes/ finner du svar om diabetes og koronavirus.

Andre språk
Face2face gir individuell veiledning på arabisk, polsk, tigrinja og somali. I tillegg er deler av informasjonen om diabetes og korona oversatt til andre språk. Se diabetes.no/mer/pa-flere-sprak/innvandrere/.

Psykologisk støtte
Vi tilbyr psykologiske støttesamtaler ut mars 2021, i tillegg til linjens faste tilbud. Se mer på diabetes.no/linjen.

Digitale foredrag
Vi har flere gode webinarer (digitale foredrag) hvor dyktige fagfolk formidler viktig og aktuelt innhold. Du kan se webinarer både direkte og i opptak på diabetes.no/webinar.

Digitale møter og arrangement
Alle nasjonale arrangementer gjennomføres digitalt. Vi har blant annet avholdt fylkesårsmøter digitalt i 2020, og følger opp med digitale årsmøter for over 120 lokallag og 11 fylkeslag i løpet av februar og mars 2021. Dette er i samarbeid med lokale tillitsvalgte, som jobber som helter for å tilpasse seg denne uvanlige situasjonen. Diabeteskonferansen i 2020 ble avholdt på nettplattformen Zoom, i likhet med alle kurs for tillitsvalgte og likepersoner frem til sommeren 2021. 

Digitalt likepersontilbud
I januar 2021 ble det gjennomført opplæring i digitalt likepersonarbeid. Dette er en del av et DAM-finansiert prosjekt, med formål å digitalisere likepersontilbudet. Les mer om tilbudet på diabetes.no/tilbud-til-deg/likepersoner/ .

Nettkurs
Som en del av den digitale utviklingen ønsker Diabetesforbundet å tilby nettbaserte kurs for våre målgrupper. Koronatiden har gjort dette mer aktuelt enn noen gang, og vi har lansert flere nye kurs. Gjennomfør kursene på diabetes.no/tilbud-til-deg/kurs-pa-nett/