Spesiallaget for deg med diabetes

  • Insulinpumpe er dekket med inntil NOK 10 000 pr. person
  • Ved diabetessykdom gjelder kun en karenstid på 6 uker
  • Ved fortløpende behandling er erstatningsansvaret for diabetessykdom utvidet fra 30 til 60 døgn

Helårsreiseforsikringen er spesiallaget for Diabetesforbundets medlemmer under 70 år som ønsker å være forsikret under reisen.

Forsikringen gjelder for personer med diabetes som er 100% arbeidsfør. For barn og pensjonister gjelder tilsvarende.

Med helt arbeidsfør menes at du kan jobbe fullt i ditt ordinære arbeid og at du ikke mottar sykepenger, uførepenger eller annen kompensasjon for tapt arbeidsinntekt pga. diabetes. Du kan heller ikke ha spesialtilpasset arbeid pga. diabetes.

Hva koster reiseforsikringen?

Premien for helårs reiseforsikring er kr 1.695 pr. person pr. år og kr 1.995 pr. familie pr. år. Premier for å ikke oppfylle dekningskravene beregnes individuelt.

 

Diabetesforbundets medlemsforsikring

Vi har også gunstig livsforsikring, ulykkesforsikring og BliBoende forsikring. Les mer her!

 

Mer om reiseforsikringen

Reisesykeforsikringen har ikke krav om 5 måneders karenstid for forsikrede med diabetes, slik som vanlig forsikring, for at nytt sykdomstilfelle skal være omfattet, såfremt tilstanden har vært stabil i minst seks uker før forsikringen startet å gjelde.

En vanlig reiseforsikring inkluderer ikke utgifter på grunn av endret medisinering. Reiseforsikringen i Diabetesforbundets medlemsforsikring er utvidet slik at unntaket ikke gjelder medisinering (insulin) innenfor den forsikredes målverdier eller symptomer som ikke krever akutt legehjelp.

Reiseforsikringen har en ekstra beskyttelse for medisinsk utstyr som brukes til behandling av forsikrede med diabetes med inntil kr 10.000 pr. person.

Hvem gjelder forsikringen for?

Helårs reiseforsikring er et forsikringstilbud for deg som er under 70 år og fullt arbeidsfør. Personer som har fylt 70 år kan kjøpe seniorreiseforsikring. Hvis du ikke oppfyller ovennevnte krav, kan du søke om å tegne en forsikring ved å sende en utfyllt helseerklæring for gjennomgang hos Gouda Reiseforsikring.

Minst en av de forsikrede må være medlem i Diabetesforbundet for å kjøpe forsikringen. Forsikringen gjelder for reiser med vanlige transportmidler og under reisen i forbindelse med oppholdet, over hele verden i opptil 70 dager.

Klikk her for å bestille reiseforsikring i dag!