Dette er forsikringene

Ulykkesforsikring:

Forsikringen er for personer mellom 16 og 65 år.

Den gjelder ved ulykker og gir utbetalinger på 400 000 kroner dersom du blir ufør og ikke kan jobbe, 100 000 kroner ved dødsfall, og opptil 800 000 kroner ved medisinsk invaliditet.
Det er ingen egenandel, og prisen for medlemmene er 113 kroner/måneden (1356 kr/året).

Ulykkesforsikring for pensjonister:

Forsikringen er for pensjonister mellom 65 og 75 år. Den gjelder ved ulykker og gir utbetalinger på 25 000 kroner ved dødsfall og opptil 400 000 kroner ved
medisinsk invaliditet.

Denne forsikringen gir ingen utbetalinger dersom du blir ufør.
Det er ingen egenandel, og prisen for medlemmene er også for pensjonister 113 kroner/måneden (1356 kr/året).

Bli boende-forsikring:

Denne forsikringen gir trygghet ved uforutsette hendelser som kan påvirke boutgiftene. Forsikringen dekker boutgifter opptil en grense dersom du blir sykmeldt på grunn av ulykke, blir arbeidsledig eller dør. Forsikringen er derfor spesielt viktig for aleneforsørgere.

Det er to alternativer på dekning:
1. Prisen er 199 kr/mnd. (2388 kr/året) for boutgifter opptil 5000 kroner i måneden.
2. Prisen er 399 kr/mnd. (4788 kr/året) for boutgifter opptil 10 000 kroner i måneden.

Forsikringen gjelder for personer mellom 18 og 75 år, men for alderspensjonister er det noen avvik.

Diabetesforbundet har utviklet forsikringene i samarbeid med forsikringsformidleren Aon Sweden og forsikringsselskapene Protector (Ulykke Spesial og Spesial65) og Amtrust (Bli boende-forsikringen).

- Dette er et stort gjennombrudd for oss, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Fra årsskiftet tilbyr Diabetesforbundet kollektive forsikringer eksklusivt for forbundets medlemmer. Forsikringene er lik for alle. Det betyr at de har samme
vilkår, samme utbetalingsgrenser og samme pris.

- Det er tre typer forsikringer som tilbys. Alle tre har gode fordeler og en god pris, hevder generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

 Ingen andre ville tilby

Diabetesforbundet er svært fornøyd med å kunne tilby helseforsikring som en medlemsfordel. Det har vært et utfordrende arbeid over lang tid.

- Tidligere har vi henvendt oss til flere norske forsikringsselskap, men det var ingen interesse for å tilby en kollektiv forsikring for personer
med diabetes. Det eneste vi fikk tilbud om var innboforsikring, forteller Camilla
Karstensen, markedsansvarlig i Diabetesforbundet.

Forbundet mener innboforsikring er en lite relevant medlemsfordel. Derfor har de valgt løsningen som Diabetesforbundet i Sverige har, med samme type forsikringer og samme forsikringsselskaper.

Vilkår og tolkninger viktig

Protector og Amtrust er i Norge kjent for sine forsikringer ved boligskifte. Men Karstensen sier Diabetesforbundet i Sverige har gode erfaringer med de kollektive
forsikringene fra de to selskapene.

Det bekrefter Petra Westerberg, markedssjef i Svenska Diabetesförbundet.

- Vi får sjelden klager både fra de som har tegnet forsikringene og fra de som også har hatt behov utbetalinger.

I Sverige er det akkurat som i Norge svært vanskelig for personer med diabetes å få tegnet forsikringer. Derfor har ca. 20 prosent av de svenske
medlemmene kjøpt de kollektive forsikringene.

Diabetesforbundet i Norge håper på samme andel i Norge. De mener de har fått fornuftige priser på de fremforhandlede forsikringene. De har også jobbet
mye med tolkninger og vilkår.

- Det har for eksempel vært viktig for oss at følinger skal tolkes som ulykke, sier Camilla Karstensen.

Diabetesforbundet vil senere vurdere å tilby flere typer helseforsikringer, og de oppfordrer medlemmene til å komme med ønsker.

Sjekk alternativer

Dersom du selv vil sjekke markedet, og få tilbud på lignende forsikringer, er det et godt råd å starte med Forbrukerrådets tjeneste finansportalen, www.finansportalen.no.

Bli boende-forsikringen har andre navn og annet innhold hos andre forsikringsselskap. Eksempelvis hos Gjensidige heter forsikringen dødsfallforsikring. Den forsikringen gir en engangsutbetaling, og ikke månedlige utbetalinger. Sparebank 1 har en lignende forsikring som gjelder dersom du blir arbeidsledig, men ikke ved ulykker eller dødsfall.

Du kan lese mer om forsikringer i medlemsbladet Diabetes (logg inn for medlemmer).