Skjema for skatteåret 2019:

Hjelp til særfradrag

Hvis du, eller noen du forsørger har diabetes, vil du ifølge skatteloven ha rett til fradrag for merutgifter på grunn av sykdom. Men dette gjelder bare dersom du har fått innvilget særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011.

Send sidens lenke til en venn

Skjemaet er ment som en veiledning når du skal synliggjøre dine utgifter, og derfor har vi listet opp de mest typiske utgiftene som er forbundet med diabetes. Husk at du også kan kreve særfradrag for merutgifter til andre sykdommer, så lenge vilkårene for særfradrag oppfylles.

Skjema for skatteåret 2019 finner du her:
Last ned som Word-fil

Les mer på Skatteetatens sider om hva du kan kreve fradrag for, og hvordan det må dokumenteres eller sannsyneliggjøres

Kalkulator - referansebudsjett
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!