0

Brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje

Brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje

Ordinær pris 0,-

Diabetes brukerversjon av nasjonal faglig retningslinje.

Helsedirektoratet ga i 2016 ut nye nasjonale faglige retningslinjer for behandling av diabetes. Disse skal hjelpe og veilede helsepersonell som behandler personer med diabetes. Det er viktig at både helsepersonell og brukere har tilgang til den samme informasjonen og vet hva som er viktig for å hjelpe og veilede personer med diabetes på en god måte.

Retningslinjene i sin helhet finner du her.

Diabetesbehandling er behandling og egenbehandling. En god egenbehandling er avhengig av grundig opplæring, riktig kunnskap, motivasjon og et godt sasmspill mellom den som har diabetes og helsepersonell. Vi har derfor laget denne brukervesjonen av de faglige retningslinjene slik at du også skal kunne kjenne til de viktigste anbefalingene for god diabetesbehandling.

"Veiviser: God egenbehandling av diabetes" kan også bestilles her i nettbutikken.

 

Porto kommer ikke fram i handlekurven eller på ordresammendrag ved bestilling i nettbutikken. Ved valg av faktura som betalingsmåte legges porto til på denne når ordren er ferdig pakket.  

Utarbeidet av Helsedirektoratet og Diabetesforbundet.

1. opplag 2018: 35.000

A5 format, 24 sider