Pumper og sensorer:

Kun 22 personer har fått nytt behandlingsutstyr ved UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) var ikke forberedt på mengden søknader om nytt behandlingsutstyr for diabetes. To måneder etter at utdelingen startet har bare 22 personer fått utdelt utstyr.

Av Silje Herbro Landsverk

FORSINKET UTDELING: Behandlingshjelpemidler ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad har så langt bare delt ut diabetesutstyr til 22 personer.

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundet har fått en rekke henvendelser fra personer tilhørende UNN som forteller at utdelingen av nytt behandlingsutstyr lar vente på seg. Forbundet kontaktet derfor UNN for å få en redegjørelse for situasjonen, og fikk først opplyst at kun to personer hadde fått utstyr.  

− Vi beklager at det er lang ventetid for pasientene for å få utlevert nytt diabetesutstyr og har satt inn ekstra ressurser på sentrallageret i Harstad for å redusere ventetiden, skriver fungerende klinikksjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Rune Sundset i en epost til Diabetesforbundet.

Dårlige forberedelser

I løpet av forrige uke skal tempoet på utleveringen ha tatt seg opp noe, og ytterligere 20 skal ifølge Sundset har fått utdelt utstyr. UNN sliter likevel med å håndtere den voldsomme økningen i søknader.  

− Behandlingshjelpemidler har mottatt ca. 550 søknader i løpet av de siste seks ukene. Vanligvis mottar de cirka 10 søknader per uke. Søknadene behandles av sykepleier på Behandlingshjelpemidler i løpet 1-3 dager, men det store antallet søknader gjør at sentrallageret har forsinkelser i utlevering av nytt diabetesutstyr, skriver Sundset.

 Etter at helseforetakene signerte avtalen i mars, gjorde UNN noen vurderinger om det var behov for å gjennomføre ekstra tiltak for å imøtekomme etterspørselen etter nytt diabetesutstyr? 

− Vi så ikke for oss at økningen av søknader skulle komme på så kort tid.  Det har heller ikke vært forespeilet en så stor økning fra klinikere. Pasientgruppen dette gjelder utgjør kun 5 % av alle pasientene. Siden 1.mai har det vært jobbet med å få på plass ekstra personell på sentrallageret og det er nå på plass. I tillegg ansetter vi en ekstra ferievikar for å øke kapasiteten på sentrallageret ved UNN Harstad.

Kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet Turid Gjerde Spilling er kritisk til det hun betegner som dårlige forberedelser fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

− Sykehusene har visst om anbudsprosessen i flere år, og de fikk i tillegg avsatt to måneder fra anbudet ble signert, til utlevering skulle starte 1.mai. Disse månedene skulle vært brukt til å tilrettelegge rutiner for å unngå flaskehalser som det nå har oppstått ved UNN. Vi skjønner at dette er krevende for sykehusene og vi har forståelse for at det blir noe ventetid, men dette kunne vært unngått, sier Spilling.

Utålmodige på vegne av medlemmene 

Nå må de som venter på behandlingsutstyr og er tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge smøre seg med enda mer tålmodighet.

− Ventetiden for nytt utstyr har vi ikke fullstendig oversikt over, men Behandlingshjelpemidler har estimert at det kan ta 2-3 måneder fra søknaden er mottatt til utstyret utleveres, skriver Sundset til Diabetesforbundet.

− Forsinkelsene ved UNN rammer barn og voksne med diabetes som allerede har ventet altfor lenge og som naturligvis ønsker å ta i bruk nytt utstyr så fort som mulig. Det er veldig synd og vi er utålmodige på vegne av våre medlemmer, sier Spilling.

Store variasjoner mellom sykehusene 

Diabetesforbundet følger kontinuerlig med på utleveringen av nytt utstyr både ved helseforetak over hele landet. Tilbakemeldinger tyder på at det er store variasjoner i hvordan de ulike sykehusene håndterer utleveringen av nytt utstyr. Mens det ved enkelte sykehus ser ut til å gå raskt, er det andre som sliter med å møte etterspørselen etter flere år med et oppdemmet behov.

− For Diabetesforbundet er det viktig at alle som har rett på utstyr får utstyr, og at opplæring av både helsepersonell og brukere foregår på en god og forsvarlig måte. Det er beklagelig at det er så store variasjoner mellom de ulike sykehusene. Vi kan dessverre ikke gå inn i prosessene ved de enkelte sykehusene, men er hele tiden i dialog med helsemyndigheter og politikere for å jobbe frem systemer som kan takle dette bedre og som sørger for et mer likt tilbud over hele landet, sier Spilling.