Ny studie reiser spørsmål:

Gir diabetes økt risiko for kreft?

Ny kunnskapsoppsummering viser at personer med diabetes har økt risiko for enkelte krefttyper. Dette gjelder spesielt kvinner. – Vi vet at diabetes er assosiert med kreft, men vi vet ikke om det er diabetes i seg selv, eller andre faktorer, som er årsak til dette, sier professor Trond Geir Jenssen.

Av Turid. G. Spilling og Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

Høyere risiko hos kvinner

Kunnskapsoppsummeringen viser at kvinner med diabetes har høyere risiko enn menn med diabetes for å utvikle visse krefttyper:

  • 11 prosent for nyrekreft
  • 13 prosent for kreft i munnen
  • 14 prosent for magekreft
  • 15 prosent for leukemi.

Kvinnene hadde derimot 12 prosent lavere risiko enn menn for å utvikle leverkreft. I tillegg ser det ut til at diabetes har en beskyttende effekt for prostatakreft. Dette kan også påvirke kjønnsforskjellen.

Den omfattende kunnskapsoppsummeringen sammenfatter ikke mindre enn 107 ulike studier. Til sammen har studien fulgt omtrent 19 millioner mennesker.

Den er gjort av forskere i Australia og Storbritannia og ble publisert i anerkjente Diabetologia i juli.

Konklusjonen var at kvinner med diabetes (både type 1 og type 2) hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes, mens menn med diabetes tilsvarende hadde 19 prosent høyere risiko.

For første gang er det påvist en kjønnsforskjell.

– Vi har lenge visst at det har vært en assosiasjon mellom diabetes og enkelte krefttyper, og at personer med diabetes har økt forekomst av kreft. Men aldri før har man hatt studier som har involvert så mange personer, forklarer Trond Geir Jenssen, medisinsk rådgiver i Diabetesforbundet og overlege ved OUS. 

Mange typer kreft

Jenssen understreker at den økte risikoen for kreft blant personer med diabetes, kun gjelder enkelte kreftformer.

– Kreft er ikke kreft når det er snakk om assosiasjon til diabetes, sier han og forklarer:

– Forskning viser at personer med diabetes oftere får påvist kreft i lever, bukspyttkjertel og livmor, mens for eksempel lungekreft ikke forekommer oftere hos personer med diabetes.  

I tillegg er denne assosiasjonen høyere blant kvinner enn menn.

– Særlig kvinner med diabetes har oftere kreft, men da i munnhule, nyrer, mage og blodsystemet (leukemi). Vi vet ikke helt forklaringen på dette.

Jenssen påpeker samtidig at den økte sjansen for å utvikle kreft kun gjelder noen – ikke alle.

– Faktisk så har vi også sett at menn med diabetes har lavere risiko for å utvikle prostatakreft enn menn uten diabetes.

Hvorfor økt risiko?

Hva som er forklaringen til sammenhengen mellom diabetes og kreft, er fremdeles ikke kjent. Men risikofaktorer som overvekt og røyking kan spille inn.

– Vi vet altså ikke om det er diabetes, overvekt eller andre faktorer som opptrer samtidig som er forklaringen til sammenhengen, sier Jenssen.

– En teori er at høyere sukkernivå i blodet stimulerer kreftceller til å dele seg enda raskere. Kreftceller livnærer seg primært på sukker, og høye sukkernivå kan få kreftceller som allerede er tilstede av andre årsaker, til å dele seg raskere.

Flest kvinner

Forskerne bak den nye studien, foreslår flere mulige forklaringer for hvorfor kvinner med diabetes har større risiko for kreft enn menn.

De trekker blant annet fram at høyt blodsukker kan forårsake skade på arvestoffet (DNA) i cellene, og dette kan være mer uttalt hos kvinner fordi kvinner historisk sett oftere har vært underbehandlet eller hatt dårligere effekt av diabetesmedisiner enn menn.

En annen forklaring mener de kan være at kvinner oftere er mer utsatt for høye nivåer av insulin før de får påvist diabetes og får behandling. Et høyt nivå av insulin kan påvirke kreftcellene.

Hva kan man gjøre for å forebygge

Ettersom man ikke vet hva som lager kreft, altså hvorfor diabetes er assosiert med kreft, er det heller ikke andre råd i forhold til forebygging enn generelle tips ved behandling av diabetes.

–  Rådene til personer med diabetes ift. økt kreftrisiko, er de samme som rådene for å forebygge hjerte- og karsykdom. Man bør passe på vekta, slutte å røyke og ha så god blodsukkerkontroll som mulig. Dersom det er gitt at det er assosiasjon mellom diabetes og kreft, vil da disse rådene også forebygge kreft. 

I tillegg vil Jenssen oppfordre alle som tror de er i risikosonen for å utvikle diabetes, til å ta diabetesrisikotesten

Kreftforeningen har også gode råd om forebygging av kreft og symptomsjekk.