Sommervarmen utfordrer blodsukkeret

Får du flere følinger når det er varmt – eller kanskje blir du høyere enn vanlig? Det er flere grunner til at blodsukkeret lett kan oppføre seg annerledes i sommervarmen.

Av Sven Grotdal

Foto: Getty images

Send sidens lenke til en venn

Bruker du ikke insulin, slipper du en ekstra utfordring. Men har du diabetes type 1 eller insulinavhengig type 2 eller LADA, er oppbevaringen av insulinet første punkt:

Insulin ødelegges av direkte sollys og har også aller best av å bli fraktet og oppbevart kjøleskapkaldt, i hvert fall over tid. Men insulin har lang holdbarhet, også i romtemperatur. I følge produsentene forringes de ulike insulinene lite, også i gode sommertemperaturer. Men uansett: Lurer du på om insulinet er skadet, bytt penn eller ampull!

NB! Også måleutstyr og strips kan påvirkes av direkte sollys.

I varmen virker dessuten insulinet raskere. Blodsirkulasjonen i underhuden øker, og insulinet tas raskere opp. Det kan med andre ord lønne seg å følge ekstra med på blodsukkeret, med tanke på å justere ned dosene; en tommelfingerregel er 10­–20 %.

Ned og opp

Men hva så med dem som opplever det motsatte, at blodsukkeret blir vanskeligere å holde nede?

– At insulinet tas opp raskere i varmen kan gi både sterkere korttidseffekt og svakere langtidseffekt. Dette kan være årsaken til at noen opplever for lavt, mens andre opplever for høyt blodsukker, sier professor Kåre I. Birkeland ved Oslo Universitetssykehus, Aker, som blant annet er leder for Diabetesforbundets medisinske fagråd.

Han viser også til at bading kan virke inn på blodsukkeret. I det kalde vannet reduseres tempoet i blodsirkulasjonen i underhuden, insulinet tas langsommere opp, og resultatet kan bli høyere blodsukker enn vanlig.

– Særlig hos barn og unge som er uti vannet lenge, kan det være lurt å følge litt ekstra med, minner han om.

Sommerlige levevaner

For de fleste av oss – også dem som ikke bruker insulin – gjør dessuten sommervarmen at vi lever litt annerledes. Dags- og døgnrytmen kan forskyves litt, vi beveger oss gjerne mer (eller mindre, hvis det er altfor varmt), vi spiser litt annerledes og unner oss gjerne en is vi ellers ville styrt unna, og vi koser oss kanskje litt mer med øl og annen alkoholholdig drikke.

Alt dette spiller inn på blodsukkeret.

– Øl inneholder mye sukker, påpeker Birkeland, som også kommer med en liten advarsel:

– Alkohol nedsetter leverens evne til motregulering når blodsukkeret blir lavt. Dette kan i verste fall gi alvorlig føling.