Positive tall:

Færre enn trodd har uoppdaget type 2

Forekomsten av udiagnostisert diabetes er langt lavere enn man har trodd, viser ny norsk studie.

Av Atle Egil Knoff Glomstad

Flere menn enn kvinner går med uoppdaget diabetes 2, viser studien.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Dagens Medisin melder at en ny norsk studie presentert på den europeiske hjertekongressen (ESC) i München har funnet at forekomsten av personer med uoppdaget diabetes type 2 er langt lavere enn hva mange leger tidligere har fryktet.

Lege og ph.d. stipendiat Trygve Berge ved Medisinsk avdeling og forskningsavdelingen på Bærum sykehus har sett på forekomsten av uoppdaget diabetes type 2 i en Akershus-befolkning i alderen 63-65 år, født i 1950 og som deltok i Akershus hjerteundersøkelse (ACE 1950). Studien omfatter data fra 3706 personer. 

Færre enn trodd

Når andelen med ukjent diabetes ses i forhold til den totale kohorten (en gruppe mennesker født i samme tidsperiode, journ.anm.) med kjent diabetes i studien, utgjør gruppen som ikke kjente til at de hadde diabetes type 2, 16 prosent.

– Det er færre med uoppdaget diabetes enn mange har trodd. Det har vært mye fokus på andelen med ukjent diabetes, og det har vært spekulert i at så mange som en tredel eller mer av alle som i realiteten har type 2-diabetes er udiagnostiserte. Andre fagfolk har ment at andelen med ukjent diabetes er lavere, noe vår studie også bekrefter, sier Trygve Berge til Dagens Medisin.

– Positivt

Til ABC nyheter, som nylig omtalte saken, uttrykker generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot optimisme:

– Hvis disse tallene viser seg å stemme, så er det færre med uoppdaget diabetes type 2 enn før, og det er veldig positivt, sier han.

Allgot presiserer at det er et stort problem at mange har diabetes type 2 uten å vite det, for det går veldig mye bedre med dem som kommer i behandling tidlig.

Flere går til lege

Overfor ABC nyheter ytrer Allgot håp om at tallene fra den ferske studien er et tegn på at innsatsen fra helsemyndighetenes og Diabetesforbundets side for å få folk i risikosonen til å gå til lege, har hatt en effekt.

– Ingen er glad for å få diabetes, og det er en av grunnene til at mange kvier seg for å gå til legen. De har kanskje en mistanke, men vil helst ikke gå til legen for å få det stadfestet. Det er livsfarlig, sier han.

Kjønnsforskjeller

Studien viser også at langt flere menn enn kvinner hadde en udiagnostisert diabetes. I studien var den totale forekomsten av diabetes på 8,6 prosent, 11,6 prosent for menn og 5,4 prosent for kvinner. Trygve Berge sier til Dagens Medisin at resultatene rent forskningsmessig kan bidra til å kaste lys over eventuelle andre ting som peker seg ut, ved å følge opp subgruppen videre.

– De har vært uten behandling, og vi vet ikke hvor lenge de har hatt diabetes. Klinisk har vi ikke noe grunnlag for å anbefale screening for diabetes i dag. Dette er og bekreftet i flere store internasjonale studier. Men det er likevel interessant å se hvor stor andel denne gruppen utgjør i befolkningen, og det er nok det aller mest interessante funnet vårt, forteller Berge. 

Villscreening

– Selv om trolig flere pasienter blir gjenstand for opportunistisk screening med blodsukkermåling, eller villscreening som noen kaller det, har nok også legene de siste årene blitt flinkere til å fange opp sykdom tidligere hos folk med risikofaktorer, legger Berge til.