Kontakt fastlegekontoret ditt:

Influensavaksine anbefales til alle med diabetes

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig, og diabetes 1 og 2, er i risikogruppen. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg, skriver Folkehelseinstituttet.

Av Linn E. Frenningsmoen

Diabetesforbundet anbefaler alle med diabetes å vaksinere seg.

Foto: GettyImages

Send sidens lenke til en venn

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. 

– Vanskeliggjør blodsukkerreguleringen

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, mener det er viktig at personer med diabetes vaksinerer seg.

– Hvis man får influensa har dette som regel stor innvirkning på reguleringen av blodsukkeret, noe som igjen kan føre til alvorlige situasjoner. Vi anbefaler alle å ta kontakt med fastlegekontoret sitt for å få informasjon om hvordan man kan få tatt vaksinen.

Dette er risikogruppene som anbefales vaksine:

  • barn og voksne diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales:

  • gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) å vaksinere seg.  Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • alle fra fylte 65 år

Beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.