Abbott Norge:

Ingen oppklaring på levering av FreeStyle Libre

I august i år skrev Diabetesforbundet et åpent brev til Abbott Norge, der vi etterlyste svar på årsaken til Abbotts leveringsproblemer til kunder i Norge og når problemet ville være løst. Abbott har nå svart – men problemene fortsetter.

Send sidens lenke til en venn

 

Uttalelse fra Abbott Norge, mottatt 6. september 2018:

FreeStyle Libre er et revolusjonerende produkt – som fjerner behovet for fingerstikk hos mennesker som lever med diabetes*. Vi lanserte i utgangspunktet FreeStyle Libre i syv Europeiske markeder i 2014. Etter 2014 har vi lansert i 42 land over hele verden og i dag bruker over 800 000 mennesker med diabetes FreeStyle Libre.

Med den raske veksten og tidligere enn forventet godkjenning og refusjon i mange land, har det vært vanskelig å helt tilpasse tilbudet med etterspørsel. Som følge av dette har forsinkede forsendelser påvirket en rekke land som Belgia, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Spania, Sverige og Norge.

Vi jobber kontinuerlig med å øke vår produksjonskapasitet for å møte økende etterspørsel. I forrige måned (juli) fullførte vi en kapasitetsoppdatering som doblet vår produksjonskapasitet av FreeStyle Libre sensorer. Vi jobber nå med nye tiltak for å øke produksjonskapasiteten av FreeStyle Libre ytterligere. Det betyr betydelige investeringer i vår produksjon.

Vår høyeste prioritet er å forsyne våre eksisterende kunder med jevn og konsistent levering av FreeStyle Libre for å unngå forstyrrelser i deres daglige diabetesbehandling. Derfor har vi økt kjøpsgrensen for kunder fra to til tre sensorer hver 25. dag.

Vi takker for muligheten til å forklare hvorfor vi har hatt leveringsforsinkelser, vi beklager forsinkelsene og vi gjør alt vi kan for å forbedre leveringstiden til våre kunder.

* I perioder der glukosenivåene endrer seg raskt, er det ikke sikkert at glukosenivåene i den interstitielle væsken gir en nøyaktig gjenspeiling av glukosenivåene. I slike tilfeller og i tilfeller der systemet rapporterer hypoglykemi eller overhengende hypoglykemi, eller der symptomene ikke stemmer overrens med avlesningene, er en fingerstikktest med glukosemåler påkrevd.