Medtronic 640G:

Medtronic erstatter insulinpumper etter feil

Samtlige brukere av Medtronic 640G insulinpumpe med softwarevarsjon 4.10 vil nå få ny pumpe, etter at det er avdekket feil i alarmfunksjonen.

Av Linda Markham

TILBAKEKALLES: Over 1800 brukere av 640G-modellen kan forvente å få pumpen erstattet i løpet av høsten.

Foto: Medtronic

Send sidens lenke til en venn

Tidligere i høst gikk det ut et informasjonsskriv fra Medtronic til sykehusene, hvor de opplyste om at det var oppdaget en feil i alarmfunksjonen på 640G pumpen med softwareversjonen 4.10. Totalt er det gitt ut 1889 pumper av denne sorten i Norge. Feilen innebærer at pumpen ikke gir de lydsignalene som forventes ved systemvarsler, for eksempel ved høyt eller lavt blodsukker.

Medtronic sendte først ut et informasjonsskriv til brukerne der de ba dem utføre en test på pumpen for å sjekke om den feilet. Kun de som feilet skulle da erstattes. Dersom pumper ikke feilet ble brukeren bedt om å gjennomføre denne testen jevnlig for å forsikre seg om at lydalarmen på insulinpumpen fungerer som den skal.

Dette mente Diabetesforbundet ikke var godt nok. Trygghet for brukerne og pasientsikkerhet skal alltid komme først, og derfor sendte vi et krav til Medtronic om at alle 640G pumpene med denne softwareversjonen måtte byttes, uavhengig om det var avdekket en feil eller ikke.

Resultatet er at Medtronic har gått med på å erstatte samtlige 1889 insulinpumper. Det skjer nå i tett samarbeid med Sykehusinnkjøp, og det er forventet at de siste insulinpumper vil være levert ut til Behandlingshjelpemidler på sykehusene uke 52 i år.

Erstatningen skjer etter følgende prioritering: 

  • Insulinpumper som faktisk feiler erstattes først. 
  • Insulinpumper som benyttes av barn under 18 år og andre pasienter med spesielle behov erstattes deretter. 
  • Insulinpumper som benyttes av øvrige brukergrupper erstattes til slutt.

Dersom du har en Medtronic 640G pumpe med softwarefunksjon 4.10, vil du få beskjed fra ditt sykehus når denne skal byttes inn.