Personvernendringer i e-resept skal gi tryggere legemiddelbehandling

Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler. Målet er tryggere legemiddelbehandling.

Endringen i loven skal gjør det lettere for leger å rydde opp i uaktualle resepter, og dermed redusere risikoen for feil legemiddelbruk.

Foto: Pixabay

Send sidens lenke til en venn

Fra 1. januar 2019 er det ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. I stedet får du en rettighet til å blokkere helsepersonell fra innsyn. Dette kan du selv gjøre på helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe 800HELSE.

Endringen er viktig for å redusere antall uaktuelle resepter, det vil si resepter som ikke skal brukes og skulle vært tilbakekalt. I dag har vi for mange slike uaktuelle resepter, noe som medfører risiko for feil legemiddelbruk. Dette kan i verste fall være skadelig. Innhenting av samtykke har hittil gjort det vanskelig for leger å rydde i uaktuelle resepter. Nå er ikke dette lenger en hindring.

Ved å logge inn på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine. Her kan du også se logg over helsepersonell som har sett på legemidlene dine. Du har også mulighet for å blokkere helsepersonell for innsyn.

Ta gjerne kontakt med legen dersom du har spørsmål til legemiddellisten din, eller dersom du har resepter du ikke bruker. Det er bare leger som kan rydde i reseptene dine. Slik kan du selv bidra til bedre oversikt og at du får en tryggere legemiddelbehandling.

Vil du vite mer?