Arendalsuka 2019

Slik jobber vi under Arendalsuka

I en uke skal Diabetesforbundet diskutere helsepolitiske saker, stille i debatter og samtale med politikere om diabetessaken.

Av Julie Brundtland Løvseth

TALER DIABETESSAKEN: Generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot gleder seg til en uke full av debatter, diskusjoner og påvirkning i Arendal. Her under Arendalsuka i 2017.

Send sidens lenke til en venn

For sjuende året på rad møtes nesten alt som kan krype og gå av politikere, interesseorganisasjoner, mediefolk og andre som vil påvirke den norske offentligheten i Arendal. Diabetesforbundet er naturligvis til stede under årets Arendalsuke som i stor grad vil bli preget av høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Skole og helse er sentrale temaer i valgkampen, og saker som skolemat, kompetanse i helsevesenet, god eldreomsorg og fastlegeordningen er temaer på den politiske agendaen. Dette er saker som også er viktige for Diabetesforbundet.  

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot er særlig bekymret for den voksende mangelen på fastleger og mener det trengs strukturelle endringer for å berge fastlegeordningen, skape mindre kø i helsesystemet og gi folk bedre oppfølging.

─ Fastlegeordningen handler ikke bare om leger. På fastlegekontorene mener vi det trengs sykepleiere, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell. Kommunene må støtte opp om dette slik at man avlaster trykket på fastlegene.

Alliansebygging og påvirkning

Diabetesforbundet deltar under Arendalsuka for å sikre at diabetesstemmene blir hørt i debatten. Vi skal bygge allianser og nettverk med andre organisasjoner og få frem alvoret med diabetes.

─ Arendalsuka er der partiene offisielt sparker i gang valgkampen. De store sakene som er aktuelle i valgkampen blir debattert her, sier politisk rådgiver i Diabetesforbundet Linda Markham.

Siden valgkampen i stor grad handler om skole har Diabetesforbundet trukket frem tre skolerelaterte saker vi mener vil hjelpe med å forebygge diabetes 2 på sikt:

  1. Alle barn skal ha 1 time fysisk aktivitet på skolen hver dag
  2. Alle barn i grunnskolen må få gratis frukt og grønt
  3. Kommunene må styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten

─ Kanskje vel så viktig som deltakelse under arrangementene i Arendalsuka, er den mer uformelle kontakten vi oppnår med politikere og andre beslutningstakere, forteller generalsekretær Allgot.

 ─ Derfor gjelder det å huke tak i de vi møter og få spilt inn noen velvalgte ord. Dette gjelder selvsagt også når det kommer til skolepolitikken, sier Allgot.

 

Deltar i tre debatter 

På Arendalsuka er Diabetesforbundet representert i tre debatter. I to av dem er generalsekretær Bjørnar Allgot på scenen som debattant, mens i en er vi representert gjennom Den nasjonale Alliansen for helsepsykologi i somatikken:

Antall benamputasjoner kan halveres!

Sammen med blant annet Fotterapeutforbundet er Diabetesforbundet medarrangør når det skal   diskuteres hvordan vi kan forhindre at 500 nordmenn hvert år må amputere benet på grunn av diabetisk fotsår. Halvparten av disse amputasjonene kunne vært unngått, mener fagpersoner.

─ Det koster mye mindre å forebygge. 10-20 prosent av diabetespopulasjonen har et diabetisk fotsår, som det koster 150 000 i året å behandle. Ved amputasjon har man en antatt utgift på én million. En konsultasjon hos fotterapeut koster rundt 700 kroner, så vi vet helt sikkert at dette er samfunnsøkonomisk besparende. Dessuten blir det store helseforskjeller mellom de som har råd til fotterapeut og de som ikke har råd, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Ønsker du å få med deg debatten? Se informasjon om arrangement


Nasjonal stamcellebank – en sentral ressurs for fremtidens medisin

Med økt satsning på stamceller i Norge er det potensiale for store gjennombrudd innen behandling av sykdommer som for eksempel diabetes 1. En stamcellebank vil være en stor og kritisk ressurs for denne typen forskning i Norge. Noen få superdonorer vil være en ressurs med et enormt potensiale. Så få som 10 slike donorer kan dekke behovet til nesten 70% av befolkningen.

─ Vi ser et stort potensiale i stamcelleforskningen, både i å kurere diabetes type 1 og å behandle komplikasjoner ved type 1 og type 2.  Vi har et miljø for dette i Norge, vi trenger å stimulere det slik at vi kan høste inn mer enda mer forskningsmateriale og ta dette videre i praksis, sier Allgot.

Ønsker du å få med deg debatten? Se informasjon om arrangement

 

Somatisk sykdom og psykisk helse. Hele mennesket hele livet. Hvem kan støtte og hvordan?

Diabetesforbundet er med i Den nasjonale Alliansen for helsepsykologi i somatikken. Psykisk og fysisk helse henger uløselig sammen – denne sammenhengen er ikke godt nok ivaretatt i helsetjenestene.  

─ Den psykiske helsen er enormt viktig for personer med diabetes. Kropp og psyke henger tett sammen og det er vel så viktig å ta vare på den psykiske helsen som den fysiske helsen. Den psykiske helsen må i større grad bli en del av diabetesbehandlingen, sier Allgot.

Ønsker du å få med deg debatten? Se informasjon om arrangement

 

Stand under Arendalsuka 

Diabetesforbundet har ingen egen stand i år, men torsdag 15. august fra 11:00 til 14:00 vil Diabetesfobundet Arendal bemanne FFO Aust-Agders stand. Der vil de informere om diabetes og Diabetesforbundets arbeid. Stikk gjerne innom dem dersom du er i Arendal.