Frivillighetsdagen:

Likepersoner og likefamilier klare for oppdrag!

Ønsker du å snakke med noen i samme situasjon som deg eller din familie? Diabetesforbundet har mange frivillige, deriblant over 100 likepersoner og 40 likefamilier som er klare for oppdrag.

Av Anette Skomsøy

LIKEPERSONER: Nylig var likepersoner i Hordaland og Rogaland samlet for å utveksle erfaringer. De vil gjerne ha kontakt med flere!

Foto: Martine Hemstad Lyslid

Send sidens lenke til en venn

Våre likefamilier og likepersoner har fått opplæring i å ha denne rollen. De har undertegnet et taushetsløfte og har bearbeidet den første opplevelsen med å få diabetes.

Likefamiliene har alle barn som har hatt diabetes i mer enn to år, og de er i alderen 3 til 18 år. Likepersonene har type 1, type 2 eller LADA.

Nylig ble det holdt kurs i Hordaland og Rogaland hvor erfarne likepersoner var samlet for å utveksle erfaringer og bli bedre på akkurat det å snakke med andre. I tillegg ble den årlige likefamiliesamlingen avholdt. På samlingen fortalte flere at da deres barn fikk diagnosen, var det et stort savn å ikke kunne snakke med noen som har opplevd det samme — altså en likefamilie.

Kontaktinformasjon til våre likepersoner og likefamilier, som er bosatt over hele landet, blir lagt ut på diabetes.no i løpet av desember. I tillegg setter Diabetesforbundet familier og personer i kontakt med hverandre.

Ta gjerne kontakt med oss!

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med en likeperson- eller familie?

Kontakt Anette Skomsøy på e-post: anette.skomsoy@diabetes.no for likefamilie og Marianne Lande-Sudall på e-post marianne.lande-sudall@diabetes.no for likeperson.

Du kan også ringe sentralbordet på telefon 23 05 18 00.