Diabetesforbundet deler ut:

To millioner til forskning

Aldri har så mange søkt, og aldri har nivået vært så høyt. Før påske delte Diabetesforbundet ut sine årlige to millioner kroner fra forskningsfondet.

Av Sven Grotdal

Foto: GettyImages

Send sidens lenke til en venn

Det samlede søknadsbeløpet var på nesten 8,5 millioner kroner, fordelt på 41 søknader, opplyser organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen i Diabetesforbundet.

Og overlege og professor Trond Geir Jenssen, er fornøyd. Han er Diabetesforbundets medisinske medarbeider og leder for den bredt sammensatte og faglig tunge komiteen som vurderer søknadene og deler ut forskningsmidlene.

– Vi har aldri hatt så mange søknader og så mange gode søknader. Det har vært et gledelig høyt nivå denne gangen. Dette lover bra for norsk diabetesforskning, sier han.

I år ble 17 prosjekter tilgodesett med midler, etter at rekke hensyn blir vektet og det til slutt utarbeides en samlet score som til slutt blir utslagsgivende.

Tre av søknadene oppnådde full score og pekte seg sånn sett ut:

  •  «Bruk av adulte stamceller for behandling av diabetes mellitus», ved Hanne Scholz, Universitet i Oslo (UiO)
  • «Toleransen til akutt stress i det diabetiske hjertet», ved Ellen Aasum, Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT).
  •  «Monitorering av pankreastransplantat med mikrodialyse – en eksperimentell iskemimodell», ved Håkon Haugaa, Unversitetet i Oslo (UiO).