Meld deg på :

Nasjonalt Diabetesforum i Oslo 26.-27. april 2017

Det er 30 år siden det aller første nasjonale Diabetesforum ble arrangert i 1987. Siden den gang har konferansen blitt avholdt hvert andre år – og Diabetesforum har fra starten av vært en viktig arena for faglig oppdatering for helsepersonell fra hele landet.

Send sidens lenke til en venn

Diabetes – mange ansikter

Diabetesforum 2017 er godkjent med tellende timer:

GODKJENNINGER

Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri, indremedisin og geriatri.

 • Allmennmedisin: Godkjennes med 17 poeng som emne/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: Godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Indremedisin: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Geriatri: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Sykepleie: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 17 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Psykologer: Kurset er godkjent med 17 poeng som vedlikeholdsaktivitet.
 • Bioingeniører: Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17,5 timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører/program for etterutdanning.
 • Fagforbundet: Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper, med 17 timer.
 • Autoriserte Helsesekretærer i Delta: Kurset er godkjent av Norsk helsesekretærforbund i Delta med 17 timer for autoriserte helsesekretærer.
 • Helsefagarbeidere i Delta: Kurset er godkjent av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, som et ledd i kompetansebevis for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere.
 • Farmasøyter medlem av Norges Farmaceutiske Forening (NFF): Deltagelse på Diabetesforum 2017 kvalifiserer for 14 FEVU-poeng.
 • Fotterapeutforbundet: Kurset er godkjent som faglig oppdatering for autoriserte fotterapeuter med 17 poeng totalt.
 • NEFF Norsk Ernæringsfaglig Forening: Godkjent med 10 timer som et ledd i kompetansebevis.
 • Norsk Fysioterapeutforbund: Kurset kan gi uttelling 17 timer ved fornying av spesialitet MNFF etter individuell søknad.

I 2017 blir Diabetesforum avholdt på The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Programmet er faglig bredt og setter fokus på samarbeidende fagområder og diabetes i nye perspektiver. Slik favner konferansen både diabetes hos barn, ungdom, unge voksne, eldre og diabetes hos etniske minoriteter.

Hovedtema er «Diabetes – mange ansikter» og i løpet av to innholdsrike dager vil vi ta for oss en rekke spennende tema i plenum – i tillegg til åtte fagseminarer og 13 parallelle seminarer. I plenum blir det tatt opp viktige tema som komplikasjoner vi sjelden prater om, det ideelle diabetesteamet og forbedringsarbeid i tillegg til siste nytt innen teknologi og forskning.

Med Helsedirektoratet som medarrangør, vil også Nasjonal faglig retningslinje for diabetes og Nasjonal diabetesplan vies stor oppmerksomhet på forum i 2017.

 

God diabetesomsorg

Vårt mål med konferansen er å sikre faglig oppdatering innen diabetes. God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten – og er derfor møteplassen fremfor noen.

Vel møtt til to lærerike og inspirerende dager på nasjonalt Diabetesforum 2017!

Meld deg på til Nasjonalt Diabetesforum her

Last ned program til konferansen

 Egenandel:

 • Medlemmer: 3900
 • Ikke-medlemmer: 4500
 • Early Bird: 3600*
 • Studenter: 2000
 • Festmiddag: 500

Påmeldingsfrist: 15. mars

 * Gjelder for medlemmer ved påmelding før 1. februar.

Ikke medlem? Meld deg inn ved påmelding og få medlemspris! 

Hotellrom:

Diabetesforbundet har forhåndsbooket hotellrom på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel Runway. Prisen for et enkeltrom er 1195,- per natt og 1395,- for et twin rom. Rom kan bestilles i påmeldingsskjema ved påmelding. I henhold til vår avtale med hotellet kan vi imidlertid ikke garantere for at det er ledige rom, eller rom til rabattert pris, ved bestilling etter 24. februar. 

Ved spørsmål, kontakt rådgiver Ina Jakobsen: organisasjon@diabetes.no

 Velkommen!