Statusoppdatering:

Hvem kan få Freestyle Libre, og når?

Før sommeren ble det lovet at barn skulle få flash glukosemålingssystemet (FGM) Freestyle Libre på refusjon, men barna venter fortsatt. Samtidig opplever mange som bruker dette apparatet store leveranseforsinkelser på sine bestillinger. Her følger en status i saken.

Av Turid Gjerde Spilling

Send sidens lenke til en venn

Helt siden dette produktet kom på markedet, har Diabetesforbundet jobbet for en refusjonsordning slik at apparatet blir tilgjengelig for alle som trenger det. Vi har deltatt på møter med politikere og andre beslutningstakere, levert skriftlige innspill til blant annet Nye Metoder, Bestillerforum og Beslutningsforum, vært aktive i mediebildet – og gjennomført en helt selvstendig undersøkelse blant de som bruker Freestyle Libre

Likevel: Saken er enda ikke løst.

Hva nå?

I sommer har vi fått en rekke henvendelser fra medlemmer som er frustrerte og lei seg. Noen har brukt Freestyle Libre en god stund, men får ikke lenger utstyret de trenger grunnet produsent Abbotts leveringsforsinkelser. Noen ønsker å starte å bruke Freestyle Libre, men nektes å bestille – og mange foreldre etterlyser mer informasjon om når systemet skal komme på refusjon.

For oss som frivillig organisasjon er hovedmålet i denne saken å jobbe for at nytt, bedre utstyr skal bli tilgjengelig for alle med diabetes – så raskt som mulig – og på refusjon, slik at vi får et rettferdig system. 

Vi har nå skrevet et åpent brev til Beslutningsforum, og ett til Abbott Norge – hvor vi både forklarer hvorfor denne saken fortjener prioritet for oss alle, og vi etterlyser svar på hvem, hvordan og når skal FGM kunne leveres.

Last ned brevet til Beslutningsforum her og Abbott her.

Når vi får svar, vil vi dele denne informasjon med dere.

Hvem har ansvar for hva?

Nye Metoder består av følgende aktører; de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Helsedirektoratet. Aktørene arbeider på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nye Metoder skal blant annet:

  • Rigge gode systemer som kvalitetssikrer nye metoder for behandling.
  • Samarbeide med helsetjenesten, offentlige etater og brukere.
  • Prioritere metoder og systemer som skal innføres basert på nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet.

Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I tillegg er en observatør fra brukerutvalgene og en sekretær fra Helse Nord RHF med. Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten, på bakgrunn av en gjennomgått metodevurdering

Sykehusinnkjøp har ansvaret for anskaffelsene av blant annet medisinsk-teknisk utstyr til spesialisthelsetjenesten. Jobber på oppdrag fra de regionale helseforetakene.