Behandlingsretningslinjer:

Brukerversjon og veiviser

For å leve godt med diabetes, behøver du både riktig behandling og god egenbehandling. Du har ansvaret for egenbehandlingen, og det kreves grundig opplæring og mye motivasjon for å mestre dette.

Send sidens lenke til en venn

Det finnes ingen fasit på hvordan du skal leve med diabetes, men det er mye du kan gjøre for å ha det bra. I denne veiviseren ønsker vi å gi deg tips og råd om hvordan du kan leve et godt liv med diabetes.