Likepersonskurs

Er du foreldre til et barn med diabetes? Eller har du diabetes og ønsker å hjelpe andre som er i samme båt? En likeperson er et medmenneske som, basert på egen erfaring, støtter og veileder andre i samme situasjon. Likepersonskurset gir deg verktøy til å bli en trygg samtalepartner og en god veileder for personer med diabetes.

Likepersonskurset passer for alle som har hatt diabetes i minimum ett år. Eller for deg som er foreldre til et barn med diabetes og har noen års erfaringer med diabeteshverdagen til et barn.

Tenk tilbake på tiden da du fikk diagnosen diabetes. Husker du hvor mange spørsmål du hadde? Her kan du som likeperson spille en viktig rolle.

Krav for å bli sertifisert som en likeperson:

 • Er du en god lytter?
 • Er du interessert i å hjelpe andre?
 • Selv ha diagnose/funksjonsnedsettelse 
 • Være interessert og ha tid og et ønske om å gjøre en innsats
 • Ha et bearbeidet forhold og en viss distanse til egen diagnose
 • Kunne skille mellom egne problemer og andres
 • Evne til å reflektere over egne og andres erfaringer
 • Ha evne til å se muligheter framfor begrensninger
 • Ha taushetsplikt

Har du disse egenskapene vil du egne deg som god samtalepartner og likeperson. 

Etter kurset får du beskjed om du er godkjent likeperson og du vil få tildelt et ID-kort.

Hva får du igjen for å engasjere deg som frivillig i Diabetesforbundet?

 • En mulighet til å gjøre en forskjell i folks liv
 • Delta på sosiale møteplasser og komme inn i et positivt miljø 
 • Selvutvikling; lære mer om deg selv og egen diabetes
 • Tilgang til interne kurs og arrangement
 • Kurs i "den gode samtalen" som kan være nyttig i flere arenaer

 

Kurset for 2020 er allerede gjennomført. Neste planlagte kurs blir i 2022.

For mer informasjon, kontakt organisasjonsrådgiver: kristin.oygard@diabetes.no