Motivasjonsgrupper

Alle er velkomne, både med og uten diabetes.

Diabetesforbundet har motivasjonsgrupper - et likepersonstilbud for deg som ønsker å endre levevaner sammen med andre. Motivasjonsgrupper har fokus på fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. Sammen inspirerer og motiverer deltakerne hverandre til gode levevaner.