Nyreskade (nefropati) ved diabetes

Nyrenes hovedoppgave er å skille ut giftstoffer fra kroppen, samtidig som salt- og vannbalansen opprettholdes. Ved diabetisk nyreskade er det de minste blodkarene som skades.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Det første tegnet på nyreskade er lekkasje av proteiner til urinen, først i veldig små mengder (mikroalbuminuri), senere i større mengder (proteinuri). Mikroalbuminuri avdekkes ved kontroll av proteinnivået i urinen. Selve nyrefunksjonen begynner å avta først etter at du har fått proteinuri.

Rundt 20-40 % av personer med diabetes får diabetisk nyreskade. Ved diabetes type 2 kan proteinlekkasje også skyldes høyt blodtrykk og andre nyresykdommer. Både ved diabetes type 1 og type 2 framskyndes nyreskaden av høyt blodsukker og høyt blodtrykk.

Nyreskade kan forebygges ved at blodsukker og blodtrykk holdes så normalt som mulig. For å forebygge nyreskade bør HbA1c (langtidsblodsukkeret) holdes lavere enn 7 % og blodtrykk lavere enn 135/80. Har du fått påvist eggehvite i urinen, bør blodtrykket helst holdes lavere enn 125/75. I noen tilfeller kan legen anbefale å spise mindre kjøtt og mer grønnsaker, linser og bønner.

Hos noen med diabetisk nyreskade kan nyrene over tid svikte helt. Man må da enten få utført nyreerstattende behandling (dialyse) flere ganger i uken eller erstatte den syke nyren med en ny nyre (transplantasjon). I Norge gjøres det årlig ca. 300 nyretransplantasjoner, og 40-50 av disse er hos personer med diabetes.

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om diabetes og behandling av nyresykdommer. (august 2017)